Aktualności
29.11.2021.
 
Menu
Organizacja
Firmy członkowskie
Materiały do pobrania
ONZ (FAQ)
Galerie fotografii
Logowanie
Statystyki
Kanał RSS
Aktualności
Profinews206
21.11.2021.
Szanowni Państwo,

We współczesnych zakładach produkcyjnych obecność robotów rośnie z dnia na dzień. Są one często rozmieszczone, wraz z innymi maszynami, w komórkach, z których każda przeznaczona jest do innego etapu procesu produkcyjnego. Komórka robota składa się zazwyczaj ze sterownika robota (RC), ramienia robota, dedykowanej kasety z interfejsem człowiek-maszyna (HMI) oraz oprogramowania inżynierskiego wykorzystywanego do programowania robota. Wszystkie cztery elementy są zazwyczaj dostarczane przez jednego dostawcę. Tymczasem cała linia produkcyjna jest zarządzana oddzielnie przez jeden lub więcej programowalnych sterowników logicznych (PLC). PLC współdziała z RC aby zsynchronizować cały proces.

Problem z tą konfiguracją polega na tym, że użytkownik końcowy często posiada wiele robotów różnych producentów, które muszą współpracować ze sterownikiem PLC. Jest to dość trudne, ponieważ każdy producent ma swój własny sposób programowania. Programowanie jest realizowane za pomocą biblioteki dostarczanej przez dostawcę. Każda biblioteka jest zastrzeżona i inna dla każdego producenta robotów. Ogólnie rzecz biorąc hamuje to niezależność poprzez promowanie uzależnienia od dostawcy i znacznie zwiększa złożoność programowania robotów.

Celem nowego "Standardowego Interfejsu Komend Robota" jest stworzenie jednego interfejsu pomiędzy sterownikiem PLC a robotami RC. Pozwoliłoby to wyeliminować unikalne biblioteki poszczególnych producentów robotów i ustandaryzować programowanie we wszystkich markach. Oprócz standaryzacji poleceń ruchu pomiędzy PLC i RC istnieją dodatkowe korzyści, takie jak możliwość obsługi ramienia robota przez użytkownika końcowego za pomocą HMI podłączonego do PLC w taki sam sposób, jak w przypadku dedykowanego HMI dostarczonego przez producenta robota. Interfejs może również pozwolić na zbieranie informacji diagnostycznych z RC i ramienia robota w standardowy sposób.

Chociaż obecnie standard jest implementowany w sieci PROFINET, to może działać w dowolnym protokole komunikacyjnym. Interfejs może być równie dobrze zaimplementowany w OPC UA lub innym protokole przemysłowego Ethernetu. Prace nad standardem prowadzone są przez największych producentów robotów na świecie: ABB, Comau, Epson, Fanuc, Jaka, Kawasaki, Kuka, Nachi, Panasonic, Stäubli, TM Robot, Yamaha, Yaskawa i innych.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy również producentów sterowników PLC. W trzecim kwartale 2021 roku specyfikacja została w pełni napisana i jest obecnie poddawana przeglądowi przez PI w celu przygotowania do publicznego wydania. Standardowy Interfejs Komend Robota jest włączany i dobrze pasuje do szerszego portfolio technologii PI: PROFIBUS, PROFINET, IO-Link i omlox. Jest to kolejny krok w ewolucji organizacji, która skupia się wyłącznie na komunikacji danych i pomaga przyspieszyć digitalizację w całym przemyśle.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews206.
 
Profinews205
16.10.2021.
Szanowni Państwo,

Wdrażanie przyszłościowej technologii zależy od koncepcji integracji i opartych o nią specyfikacji dla wielu różnych urządzeń pochodzących od różnych producentów. Umożliwia to użytkownikom spełnianie stale rosnących wymagań dotyczących wydajności i opłacalności, a także sprostanie nowym wyzwaniom cyfryzacji w systemach i maszynach. Aby takie wdrażanie było proste i płynne, wymagane jest konsekwentne zapewnienie jakości urządzeń związane z ich pełną certyfikacją.

Właśnie dlatego społeczność PI (PROFIBUS & PROFINET International) poważnie angażuje się w ciągły rozwój narzędzi testowych do certyfikacji PROFINET – narzędzi, które są teraz dostępne w pakietach testowych w nowych, bieżących wersjach.

Dzięki nowej wersji pakietu testowego PROFINET osiągnięto kolejny kamień milowy na drodze do pełnej automatyzacji testów. Pakiet testowy obejmuje między innymi automatyzację przypadków testowych kontrolerów oraz ocenę sekwencji testowych MRP. Dodatkowo mamy przystosowanie narzędzia do aktualnej wersji Windows 10, czyli 20H2.

Dzięki temu pakietowi testowemu laboratoria testowe PI przeprowadzają jednolite testy na całym świecie. Ponieważ pakiet jest dostępny dla każdego członka PI, możliwe jest idealne przygotowanie się do oficjalnej certyfikacji. Korzystając z otwartego interfejsu, narzędzia testowe i powiązane przypadki testowe – lub przypadki zdefiniowane na zamówienie – można zintegrować z pakietem jako część procesu rozwoju u producentów.

PI udostępnia pakiety próbne na wczesnym etapie, aby producenci mogli rozpocząć prace nad nowymi tematami. Pakiety próbne koncentrują się na jednym aspekcie technologicznym lub funkcji i zapewniają odpowiednio ukierunkowane narzędzia oraz przypadki testowe. Umożliwia to producentom testowanie początkowych funkcji swoich produktów w fazie rozwoju i daje zespołowi ds. testów PI wczesną informację zwrotną na temat nowego systemu testowego.

Z tego samego powodu dostępny jest pakiet testowy TSN, który testuje synchronizację i funkcje RSI. Przypadki testowe PA Profile V4, takie jak mapowanie adresów, uruchamianie, bloki fizyczne i FlowTB są uruchamiane przy użyciu indywidualnych próbnych pakietów testowych PA.

Zawartość tych pakietów jest stale dostosowywana i rozszerzana poprzez proces ustalania priorytetów zaległości, tak aby pełny zakres testów mógł być wykorzystany do testów certyfikacyjnych w późniejszym terminie, po dokładnej weryfikacji. Pakiety próbne są aktualizowane co kwartał i udostępniane do pobrania ze strony internetowej PI.

Kluczowym krokiem znanym każdemu producentowi jest stworzenie i przetestowanie pliku opisującego urządzenie (GSD). Dostępna jest również nowa wersja narzędzia GSD Checker, która jest zgodna ze starszymi, jak i z obecną wersją specyfikacji GSD. Do uporządkowanego i łatwego w obsłudze widoku parametrów, dołączony został edytor XML służący do jednoczesnej integracji zmian w GSD. Edytor posiada funkcję sprawdzania poprawności pliku, a co za tym idzie wyświetla wszelkie znalezione błędy. Nowy kontroler GSD działa bez konieczności instalacji.

Narzędzia te umożliwiają producentom efektywne opracowanie urządzeń PROFINET i przygotowanie do ich certyfikacji. Daje to użytkownikom wysoki stopień interoperacyjności, pozwalając im na skoncentrowanie się na wdrażaniu kolejnych funkcji systemu i maszyny. Doświadczenie pokazuje, że jakość musi być testowana. PI zapewnia narzędzia do wykonania tego zadania.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews205.
 
Profinews204
19.09.2021.
Szanowni Państwo,

W świecie PROFINET, PROFINET Real-Time (RT) i PROFINET Isochronous Real-Time (IRT) są powszechnie używanymi terminami. Ale jaka jest różnica pomiędzy PROFINET RT a IRT? Ten film przedstawia szczegółowe porównanie obejmujące mechanizmy, aplikacje, opcje implementacji takie jak okablowanie, przełączniki, topologie i inne.PROFINET to protokół komunikacyjny do wymiany danych między sterownikami a urządzeniami. PROFINET może działać w wymagających środowiskach przemysłowych zapewniając szybkość i precyzję wymaganą przez zakłady produkcyjne. Aby zapewnić odpowiednią wydajność, PROFINET dostarcza dane następującymi kanałami komunikacyjnymi:

1. TCP/IP (lub UDP/IP)
2. PROFINET czasu rzeczywistego (RT)
3. PROFINET IRT
4. Sieci wrażliwe na czas (TSN)


PROFINET wykorzystuje komunikację TCP/IP (lub UDP/IP) do określonych zadań, które nie są krytyczne czasowo, takich jak konfiguracja, parametryzacja i diagnostyka.

PROFINET RT obsługuje krytyczną czasowo wymianę danych. Przychodząca ramka Ethernet PROFINET RT to ramka PROFINET EtherType: 0×8892. Po dotarciu do węzła docelowego ramka jest kierowana bezpośrednio z sieci Ethernet (warstwa 2) do aplikacji PROFINET (warstwa 7). Ramka pomija warstwy TCP/IP i unika zmiennego czasu potrzebnego do przetworzenia. W ten sposób znacznie poprawia się szybkość komunikacji i determinizm.

PROFINET RT spełnia ogromną większość wymagań czasowych branży przemysłowej i prawie wszystkie ramki PROFINET są przesyłane tą metodą. Ogólna wydajność będzie zależeć od projektu sieci, ale generalnie można osiągnąć czasy cyklu od 512 ms do 250 µs.

PROFINET IRT to krok dalej niż PROFINET RT.

W nieunikniony sposób, przy dużym natężeniu ruchu w sieci, niektóre wiadomości krytyczne czasowo mogą zyskać na fluktuacjach. PROFINET IRT eliminuje zmienne opóźnienia danych poprzez rozszerzenie reguł wykorzystywanych do przełączania ruchu Ethernet i tworzenie specjalnych reguł dla ruchu PROFINET. Spełnia wszystkie wymagania dotyczące synchronizacji i umożliwia deterministyczną komunikację z czasami cyklu do 31,25 µs i jitterem rzędu 1 µs.

Większość sieci PROFINET może polegać wyłącznie na PROFINET RT w zakresie cyklicznej wymiany danych. PROFINET IRT jest opcjonalny i wymagany tylko w określonych, wysokowydajnych aplikacjach.

PROFINET IRT jest często używany w następujących aplikacjach:

- Maszyny pakujące
- Prasy drukarskie
- Wtryskarki do tworzyw sztucznych
- Maszyny do obróbki drewna
- Maszyny do obróbki szkła
- Maszyny do obróbki ceramiki


Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews204.
 
Profinews203
28.08.2021.
Szanowni Państwo,

Od kilku lat przekształcamy PI (PROFIBUS i PROFINET International) z tradycyjnej organizacji fieldbus w platformę dla technologii wspierających Przemysł 4.0. Jednym z ostatnich przykładów było wprowadzenie omlox, technologii informacji i usług lokalizacyjnych w pomieszczeniach. I nadal koncentrujemy się na obiecujących przypadkach użycia w fabrykach lub zakładach, aby wspierać cyfrową transformację branży. Jedną z dziedzin, w której mogliśmy już zdobyć doświadczenie w przeszłości jest integracja robotów za pomocą standardowych profili. W nowoczesnych liniach produkcyjnych coraz więcej robotów stacjonarnych i mobilnych jest integrowanych jako kompletne systemy w celu zwiększenia stopnia automatyzacji i obniżenia kosztów. Ponieważ linia produkcyjna jest zwykle sterowana przez PLC, a użytkownik programuje aplikację linii produkcyjnej za pomocą systemu programowania PLC, konieczna jest możliwość jednolitego sterowania i programowania kompletnych systemów robotów różnych producentów. Są one integrowane z linią produkcyjną za pomocą systemu programowania PLC.

Dzięki naszym wspólnym działaniom z OPC UA Safety i Fundacją OPC mieliśmy już wypracowane podstawy do płynniejszej integracji robotów mobilnych w zakładzie produkcyjnym. Zajmujemy się również przypadkiem użycia sterowników PLC sterujących robotami, dlatego zdefiniujemy jednolity interfejs danych pomiędzy sterownikiem PLC a sterownikami robotów, aby programowanie robotów było łatwiejsze i wydajniejsze dla programistów PLC oraz dostawców sterowników PLC. Ten interfejs danych powinien umożliwiać zapisywanie programów robota w całości w sterowniku PLC. Z jednej strony oznacza to, że producent PLC potrzebuje tylko jednej biblioteki robota opartej na tym interfejsie danych. Z drugiej strony producent robota musi również zaimplementować tylko jeden interpreter dla swojego kontrolera robota. Funkcje robota należy wywoływać za pośrednictwem interfejsu danych, a wymagane informacje o stanie robota należy przesłać z powrotem do sterownika PLC.

Jak zwykle celem PI jest stworzenie niezależnego od dostawcy interfejsu pomiędzy robotami a sterownikami PLC po obu stronach. Dzięki temu standardowi użytkownicy mogą łączyć sterowniki PLC i roboty różnych marek przy użyciu tej samej technologii. To wielki krok w zakresie interoperacyjności i kolejny element konstrukcyjny każdej nowoczesnej fabryki wzorowanej na Industry 4.0. Kontynuujemy naszą drogę w przekształceniu organizacji w taki sposób, aby odgrywała rzeczywistą rolę w cyfrowej transformacji zachodzącej w naszej branży.

Karsten Schneider
Prezes PI

https://profinews.com/2021/08/profiles-for-robot-systems /

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews203.
 
Profinews202
26.07.2021.
Szanowni Państwo,

Organizacja PI International, a dokładnie PI Ameryki Północnej przygotowało seminarium internetowe "Strategie migracji do PROFINET". Na seminarium poruszone zostaną tematy związane z motywacją, korzyściami i konkretnymi strategiami migracji sieci przemysłowych z szeregowych magistral polowych lub innych protokołów przemysłowego Ethernetu do PROFINET. Główny nacisk położony będzie na migrację z PROFIBUS do PROFINET, obejmując różne scenariusze migracji.

Data: środa, 18 sierpnia 2021
Godzina: 11:00-12:00 (MST)
Lokalizacja: Online (GoToWebinar)
Host: PROFIBUS i PROFINET Ameryka Północnej oraz PROFI Interface Center
Cena: Darmowe

Porządek obrad:

- Instalacje typu brownfield i greenfield
- Proxy i bramy
- Porównanie PROFIBUS i PROFINET
- Korzyści z ethernetu przemysłowego
- Strategie migracji
- Demonstracja: Konfiguracja proxy PROFIBUS na PROFINET
- Pytania i odpowiedzi na żywo

Mamy nadzieję, że możesz do nas dołączyć. Miejsca są ograniczone. Zarezerwuj swoje miejsce!

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews202.
 
Profinews201
29.06.2021.
Szanowni Państwo,

Pozytywny trend wzrostowy IO-Link nadal się utrzymuje, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbach węzłów, które po raz kolejny zostały poświadczone za 2020 r. W porównaniu z 2019 r. wzrosły one o 31%, aby do końca 2020 r. osiągnąć około 21 milionów węzłów. Jako że rok 2020 był naznaczony pandemią o poważnych skutkach ekonomicznych, ta okoliczność wydaje się naprawdę zdumiewająca.

Dlatego coraz większa liczba producentów maszyn i instalacji wykorzystuje IO-Link jako nowoczesny interfejs do podłączania czujników i elementów wykonawczych. Rynkowy trend w kierunku Przemysłu 4.0 jeszcze bardziej wzmocni tę ścieżkę komunikacji, nawet na poziomie terenowym. Znaczenie monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej będzie rosło, a potrzeba uzyskania dodatkowych informacji w celu zapewnienia jakości i optymalizacji całych procesów produkcyjnych będzie coraz ważniejsza. Informacje takie jak temperatura i wilgotność w otoczeniu procesu produkcyjnego to przykłady, które w połączeniu z bezpośrednim procesem produkcyjnym i możliwymi incydentami mogą dać ciekawe wnioski dotyczące możliwości optymalizacji.

W przyszłości dane z czujników nie będą przetwarzane wyłącznie w kontrolerze. Będą również dostępne dla urządzeń w chmurze oraz urządzeń brzegowych, na przykład do wykonywania analiz, poza standardową kontrolą produkcji. Ponadto konfiguracja i sprawdzanie stanu czujników oraz elementów wykonawczych powinno być możliwe także za pomocą tabletu i/lub smartfona. Aby umożliwić IO-Link obsługę tych interfejsów IoT, mapowania do OPC UA i JSON zostały już ustandaryzowane. Ponadto integracja z PROFINET została dodatkowo ulepszona. IO-Link i PROFINET to udany duet o dużym potencjale wzrostu.

Społeczność IO-Link, która skoncentrowała się na dalszym rozwijaniu poniższych tematów, uważa się zatem za wzmocnioną w strategicznym ukierunkowaniu na rozwój IO-Link jeszcze bardziej, pozostając jednocześnie przyjazna dla użytkownika i operatora. Coraz więcej siłowników i czujników jest potrzebnych, aby wykorzystać aplikacje w zapewnianiu jakości i optyce procesowej. Oprócz klasycznych czujników w automatyce przemysłowej, opracowywane są również aplikacje dla IO-Link w światłach sygnalizacyjnych i innych systemach (np. wagach). Wzrasta również liczba przetworników nachylenia, oscylacji, wibracji, temperatury i wilgotności, w tym IO-Link. Czujniki coraz częściej stają się inteligentnymi czujnikami. Oprócz niezbędnych profili obsługa musi być tutaj tak prosta, jak to tylko możliwe.

IO-Link wspiera użytkowników, na przykład za pomocą IODDfinder, który zapewnia niezbędny opis urządzenia jednym kliknięciem myszy. Kolejnym podobnym narzędziem jest IODDviewer, który w przejrzysty sposób wyświetla funkcje urządzenia. Z tych funkcji korzystają producenci urządzeń oraz użytkownicy.

Na przykład IO-Link Safety rozszerza również obszary zastosowań, oferując jednocześnie długo oczekiwaną możliwość wykorzystania IO-Link do zastosowań funkcjonalnie bezpiecznych.

Społeczność IO-Link nadal zajmuje się właściwymi problemami na przyszłość.

Temat IO-Link Wireless jest dyskutowany od dłuższego czasu. Początkowo koncentrowano się na ograniczonych zastosowaniach do podłączania czujników IO-Link, w przypadkach gdy opcje okablowania są ograniczone lub w ogóle niedostępne. IO-Link Wireless może otworzyć możliwość całkowicie bezprzewodowej automatyzacji całych modułów w środowisku mobilnym – co jest dość śmiałym podejściem.

W celu zapewnienia powiązania aktualnej specyfikacji z IO-Link Safety i IO-Link Wireless, przyjęto Pakiet 2020.

Niezaprzeczalnie jednoparowy Ethernet wywoła falę na całym rynku technologii automatyki i dlatego jest kolejnym tematem, którym zajmie się społeczność IO-Link.

Wiele różnych warsztatów organizowanych przez międzynarodowe oraz regionalne społeczności IO-Link na całym świecie również podkreślają międzynarodową akceptację IO-Link.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews201.
 
Profinews200
16.05.2021.
Szanowni Państwo,

Pomimo wyzwań związanych z pandemią, produkty wykorzystujące technologię PROFIBUS & PROFINET International (PI) zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Łączna liczba produktów PROFIBUS i PROFINET zainstalowanych do tej pory w zakładach przekroczyła 104 miliony, co oznacza przekroczenie imponującego progu. W skali roku PROFINET bije wszystkie poprzednie rekordy, wprowadzając na rynek łącznie 7,3 miliona produktów. Liczba zainstalowanych urządzeń PROFINET wzrosła o ponad 22% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając łącznie 40 milionów. W 2020 roku na rynek wprowadzono łącznie 1,7 miliona urządzeń PROFIBUS, z czego 0,8 miliona wykorzystano w aplikacjach przemysłu procesowego. W ciągu ostatnich kilku lat procent produktów PROFIBUS zainstalowanych w zakładach przetwórczych stale rośnie. Oczekuje się, że większość produktów PROFIBUS dostarczonych w przyszłym roku będzie wykorzystywana w instalacjach automatyzacji procesów. Tymczasem w technologii produkcyjnej około cztery razy więcej urządzeń zostało wyposażonych w interfejs PROFINET niż w interfejs PROFIBUS.


Nawet w ciągu roku, w obliczu wyzwań związanych z koronawirusem, PROFINET był w stanie osiągnąć solidny wzrost, a zainstalowana baza przekroczyła 40 milionów. IO-Link również kontynuował swoją ścieżkę wzrostu w 2020 roku, dostarczając rekordowe 5 milionów nowych urządzeń IO-Link w ciągu jednego roku.
Jeśli chodzi o IO-Link, to 5 milionów urządzeń w 2020 roku, to więcej zainstalowanych niż w jakimkolwiek innym roku. Nawet w trudnych czasach IO-Link zdołał osiągnąć stopę wzrostu na poziomie 31%, co dowodzi, że technologia jest mocno osadzona w aplikacjach. Całkowita liczba zainstalowanych urządzeń IO-Link wynosi obecnie ponad 21 milionów.

W 2020 roku zainstalowano 2,6 miliona węzłów PROFIsafe, nieznacznie przewyższając liczbę z poprzedniego roku. Całkowita liczba zainstalowanych węzłów PROFIsafe wynosi obecnie ponad 16 milionów.

„Użytkownik postrzega nasze technologie jako sprawdzone w praktyce, niezawodne i przyszłościowe. Od jakiegoś czasu użytkownicy na szeroką skalę wdrażają w swoich zakładach wymagania Przemysłu 4.0, a nasze technologie dają do tego solidną podstawę. W ubiegłym roku do naszego portfolio dodaliśmy kolejny ważny element zapewniający elastyczną i wydajną produkcję: omlox. To pokazuje naszą wyraźną orientację w przyszłość” - tak komentował ten wynik Karsten Schneider, prezes PROFIBUS & PROFINET International (PI).

Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, PI kontynuował rozwój technologii i dystrybucję z pełną prędkością, aby zapewnić producentom urządzeń i użytkownikom dobrą bazę na czas, gdy społeczeństwo i gospodarka powrócą do normalnego funkcjonowania lub do nowej normalności - miejmy nadzieję, że w dającej się przewidzieć przyszłości.Udziały w rynku sieci przemysłowych w 2021 r. Według HMS Networks

Udziały w rynku w 2021 roku według HMS Networks - Fieldbus, Industrial Ethernet i Wireless.

Każdego roku HMS Networks przeprowadza badanie rynku sieci przemysłowych, aby przeanalizować dystrybucję nowych przyłączonych węzłów w automatyzacji fabryk. Tegoroczne badanie pokazuje, że pomimo pandemii koronawirusa oczekuje się, że rynek sieci przemysłowych wzrośnie o 6% w 2021 roku. Industrial Ethernet nadal wykazuje najwyższy wzrost i obecnie ma 65% nowych zainstalowanych węzłów (64% w zeszłym roku), podczas gdy dla magistrali obiektowych ten wzrost wynosi 28% (30% w zeszłym roku). Sieci bezprzewodowe nadal rosną i osiągają obecnie 7%. PROFINET wyprzedza EtherNet/IP na szczycie rankingów sieci z 18% udziałem w rynku w porównaniu z 17% w zeszłym roku.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews200.
 
JK Automation w PI Polska
09.05.2021.
Szanowni Państwo,

W maju dołączyła do stowarzyszenia PI polska kolejna firma - JK Automation.

JK Automation to firma z 13-letnim doświadczeniem specjalizująca się w integracji systemów sterowania i automatyki. Projektuje i programuje rozproszone systemy sterowania Simatic PCS7 oraz PLC+HMI/SCADA+Roboty w przemyśle maszynowym. Pomaga budować stabilne i odporne na błędy sieci przemysłowe Profibus i PROFINET oraz wyszukiwać i naprawiać pojawiające się usterki.

Wielu klientów firmy powtarza, że JK Automation ma unikatową wiedzę na temat systemów sterowania i automatyki, co jest z pewnością jej dużym atutem. Potwierdzeniem tego są nie tylko wykonane i z sukcesem ukończone projekty, ale również długofalowe relacje.

Więcej na temat firmy można dowiedzieć się z jej strony internetowej: www.jkautomation.pl
 
STERCONTROL - akredytacja PI Competence Center
09.05.2021.
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że firma STERCONTROL uzyskała akredytację PI Competence Center dla sieci Profinet oraz Profibus.

STERCONTROL to zespół doświadczonych eksporterów w zakresie PROFINET i PROFIBUS. Jest również autoryzowanym partnerem SIEMENS, dzięki czemu jest w stanie zapewnić wsparcie w kwestiach związanych z produktami SIEMENS PROFINET.

Portfolio produktów i usług STERCONTROL obejmuje rozwiązania dla wszystkich popularnych sieci przemysłowych. Dodatkowo zapewnia wsparcie w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem EMC.

Rozwiązania produktowe firmy:

- Narzędzia do monitorowania
- Narzędzia diagnostyczne
- Elementy infrastruktury, takie jak złącza, kable, punkty pomiarowe
- Narzędzia do oceny systemu wyrównania potencjałów

Rozwiązania serwisowe i szkolenia:

- Pomiary geodezyjne/Certyfikacja sieci fieldbus
- Pomiary kontrolne i rozwiązywanie problemów
- Doradztwo i wsparcie: planowanie sieci, dokumentacja i uruchomienie

STERCONTROL często prowadzi bezpłatne webinaria na tematy:

- Diagnostyka PROFINET
- Diagnostyka PROFIBUS
- Komunikacja bezprzewodowa w PROFINET

Potwierdzenie powyższej informacji możemy znaleźć na międzynarodowej stronie organizacji PI:
 
GlobalLogic w PI Polska
22.04.2021.
Szanowni Państwo,

W kwietniu dołączyła do PI Polska firma GlobalLogic.

GlobalLogic zajmuje się usługami inżynierii oprogramowania. Łączy usługi projektowe oparte na doświadczeniu użytkowników ze złożonymi procesami projektowania pomagając klientom wyobrazić sobie, co jest możliwe i przyspieszyć ich wejście w cyfrowy świat przyszłości.

GlobalLogic jest liderem w branży usług inżynierii cyfrowej. Pomaga klientom w projektowaniu oraz tworzeniu innowacyjnego oprogramowania, na którym opierają się produkty, platformy i doświadczenia cyfrowe współczesnego świata. Łączy elementy experience design, inżynierii oprogramowania oraz doświadczenie zdobyte w branży na każdym etapie produkcji, dzięki czemu wskazuje globalnym markom nowe możliwości i wspiera je w przechodzeniu do świata cyfrowego biznesu przyszłości. Siedziba GlobalLogic znajduje się w Dolinie Krzemowej, a biura projektowe i centra rozwojowe działają na całym świecie, co pozwala firmie dzielić się wiedzą i doświadczeniem z klientami z branży telekomunikacyjnej, usług finansowych, motoryzacyjnej, ochrony zdrowia, technologicznej, medialnej i rozrywkowej, produkcji przemysłowej oraz z branży produkcji półprzewodników.

GlobalLogic pomaga klientom wykorzystać potencjał rynkowy produktów przez cały cykl ich życia - nie tylko dzięki rozwijaniu przełomowych technologii, ale także adaptacji już istniejących produktów do przyzwyczajeń zaawansowanych cyfrowo użytkowników. Stosując strategię projektowania zorientowaną na użytkowniku oraz wykorzystując ogromne doświadczenie inżynierów, skutecznie pomaga swoim klientom na nowo zdefiniować ich innowacyjne produkty i z sukcesem wprowadzić je na rynek.

GlobalLogic – fakty i liczby

    Istnieje od 2000 roku
    20,000+ pracowników w 14 krajach
    400+ aktywnych klientów
    70+ laboratoriów dedykowanych konkretnym klientom
    30 centrów rozwojowych
    12 biur sprzedaży
    8 biur projektowych
    350+ projektantów i deweloperów UX/UI
    Działa jako firma prywatna finansowana przez CPP Investment Board and Partners Group

Więcej informacji na temat GlobalLogicmożna znaleźć na stronie internetowej firmy www.globallogic.com/pl/
 
Profinews199
22.04.2021.
Szanowni Państwo,

Organizacja PI International przygotowała seminarium internetowe: Wprowadzenie do IO-Link dla użytkowników końcowych i dostawców urządzeń

Tematem seminarium będzie ustrukturyzowane wprowadzenie do IO-Link, będzie zawierało także pomocne treści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dostawców urządzeń. Podane zostaną szczegółowe informacje na temat organizacji, odpowiednich aplikacji, protokołu, jego implementacji, a także innych zagadnień.


Data: wtorek, 25 maja 2021 r
Godzina: 11: 00-12: 00 (MST)
Lokalizacja: Online (GoToWebinar)
Gospodarz: PROFIBUS i PROFINET Ameryki Północnej
Cena: bezpłatnie

Program:

   • Konsorcjum IO-Link
   • Cechy i funkcjonalności
   • Aplikacje i korzyści
   • Najnowsze wiadomości
   • Dodanie protokołu IO-Link do twojego urządzenia
   • Zasoby, pytania i odpowiedzi

Liczba miejsc jest ograniczona. Mamy nadzieję, że możesz do nas dołączyć.

                Rejestracja online
               
               
O IO-Link
IO-Link jest pierwszą technologią I/O do komunikacji z czujnikami i elementami wykonawczymi, która została przyjęta jako międzynarodowy standard zgodnie z opisem w IEC 61131-9. Technologia ta umożliwia cykliczną wymianę danych procesowych z cyfrowymi wejściami i wyjściami, a także acykliczną wymianę parametrów oraz danych diagnostycznych między modułem głównym a skojarzonymi z nim urządzeniami. Urządzenie typu Master można połączyć za pośrednictwem bramki z systemem wyższego poziomu, takim jak Fieldbus z funkcjonującym sterownikiem PLC.

IO-Link to szeregowe, dwukierunkowe połączenie typu punkt-punkt do przesyłania sygnałów i zasilania w dowolnych sieciach, magistralach obiektowych lub szynach montażowych. Opiera się na znanym połączeniu 3-przewodowym dla cyfrowego sygnału przełączającego, w którym sygnał przełączający jest wysyłany jako telegram szeregowy. Dzięki IO-Link informacje mogą być wymieniane w postaci protokołu szeregowego pomiędzy poziomem I/O a urządzeniem polowym.

System IO-Link oferuje zdecydowane korzyści jako cyfrowy interfejs przy podłączaniu czujników/elementów wykonawczych.

Zalety:

- Otwarty standard zgodnie z IEC 61131-9
- Przypisywanie parametrów za pomocą narzędzi programowych i centralne zarządzanie danymi
- Proste, znormalizowane okablowanie i znacznie zmniejszona różnorodność interfejsów dla czujników/elementów wykonawczych
- Spójna komunikacja pomiędzy czujnikami/elementami wykonawczymi a sterownikiem
- Spójne informacje diagnostyczne aż do poziomu czujnika/elementu wykonawczego
- Dynamiczna zmiana parametrów czujnika/elementu wykonawczego przez sterownik lub operatora HMI
- Automatyczne ponowne przypisanie parametrów w celu wymiany urządzenia podczas pracy
- Zintegrowana identyfikacja urządzenia

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews199.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 287